Connection Information

To perform the requested action, WordPress needs to access your web server. Please enter your FTP credentials to proceed. If you do not remember your credentials, you should contact your web host.

Connection Type

RESUM TITULACIONS ACTUALS - tglanautica

RESUM TITULACIONS ACTUALS

RESUM DE LES PRINCIPALS ATRIBUCIONS DELS TÍTOLS NÀUTICS A ESPANYA SEGONS EL RD DE LES TITULACIONS NÀUTIQUES APROVAT EN CONSELL DE MINISTRES Madrid 10 d’octubre del 2014.

 

EXEMPCIÓ DE TITULACIÓ:

 • Motor fins a 5 metres.
 • Vela fins a 6 metres.
 • Potència 11,26 kw (15CV)
 • Navegació de dia.
 • 2 milles d’un port, marina o lloc d’abric.

 

 LLICÈNCIA DE NAVEGACIÓ:

 • Motor i vela fins a 6 metres.
 • Motos d’aigua categoria C.
 • Potència adequada a l’embarcació segons fabricant.
 • Navegació de dia.
 • 2 milles en qualsevol direcció d’un port, marina o lloc d’abric.
 • Requisits de formació: 2 hores de teoria (nocions ràdio) i 4 hores de  pràctiques sense  necessitat d’examen.
 • Escoles nàutiques i Federacions de Vela i Motonàutica.

 

PATRÓ DE NAVEGACIÓ BÀSICA:

 • Motor fins a 8 metres.
 • Fins a 5 milles d’un port d’abric.
 • Exàmens per l’Administració.
 • 8 hores de pràctiques.
 • Curs de radiocomunicacions 4 hores (2T + 2P).
 • Pràctiques bàsiques i complementàries i cursos de formació podran ser  impartits per les  escoles i federacions

 

PATRÓ D’EMBARCACIÓ D’ESBARJO:

 • Motor i vela fins a 15 metres (vela prèvia realització pràctiques específiques).
 • Navegació de dia i de nit.
 • 12 milles de la costa.
 • Navegació dins de l’arxipèlag balear i canari.
 • Exàmens per l’Administració
 • 16 hores de pràctiques.
 • Curs de ràdio-operador de curt abast de 12 hores (4T + 8P).
 • Només Escoles:     Addicionalment, si es realitzen 24 hores de pràctiques (per almenys 4 de navegació   nocturna),  aquest títol habilitarà per navegar:
 • A motor i vela fins a 24 metres (vela prèvia realització pràctiques específiques).
 • Entre Península i Balears

 

PATRÓ DE IOT:

 • Motor i vela fins a 24 metres (vela prèvia realització pràctiques específiques).
 • Navegació de dia i de nit.
 • 150 milles de la costa.
 • Exàmens per l’Administració.
 • 48 hores de pràctiques en règim de navegació (36N + 12P).
 • Curs de ràdio-operador de curt abast de 12 hores (4T + 8P). Aquest curs no cal repetir-lo si ja el van fer per  al PER  (Patró d’Embarcació d’ Esbarjo).
 • Només escoles.

 

CAPITÀ DE IOT:

 • Motor i vela fins a 24 metres (vela prèvia realització pràctiques específiques).
 • Navegació de dia i de nit.
 • Navegació il·limitada.
 • Exàmens per l’Admon.
 • 48 hores de pràctiques en règim de navegació (36N + 12P).
 • Curs de ràdio-operador de curt abast de 12 hores (4T + 8P). Aquest curs no cal repetir-lo si ja el van fer amb anterioritat.
 • Només escoles.

 

ALTRES CANVIS SIGNIFICATIUS.

 • Manteniment de la renovació de la targeta cada 10 anys, prèvia presentació de reconeixement psicofísic. Cada 5 anys després dels setanta anys.
 • Possibilitat que l’Administració competent realitzi l’examen pràctic si així ho legisla.
 • Es permeten les pràctiques en aigües interiors només per la Llicència de navegació, el PNB i les pràctiques de vela. Les pràctiques de vela són úniques, de manera que un cop fetes valen per a tots els títols, no solament el PNB. Transitòria de 6 mesos.
 • Es permet per part de les escoles nàutiques l’ocupació d’embarcacions semirígides només per la Llicència de navegació. Per a les pràctiques del PNB i del PER les embarcacions hauran de tenir una eslora mínima de sis metres i de 11,50 per a les pràctiques del patró de iot i capità de iot. Han de disposar d’un equip AIS tipus B amb capacitat d’extracció i exportació de dades.
 • Els “titulins” o Llicència Federativa, expedits abans de l’entrada en vigor de la norma conservaran les seves atribucions i podran canviar-se a la seva renovació per l’actual llicència de navegació si es realitzen 4 hores de pràctiques. No obstant això, per a això les federacions han de remetre a la DGMM, en el termini de dos mesos, des de l’entrada en vigor de la norma el registre de dades dels posseïdors dels actuals titulines.
 • Es permetrà l’examen per blocs en patró de iot i capità de iot però només durant 2 convocatòries, següents en què es realitzi l’examen de patró de iot i capità de iot
 • El Reial Decret entrarà en vigor als tres mesos de la publicació al BOE excepte: -El règim d’exempcions que entrarà en vigor l’endemà de la publicació al BOE -Les previsions relacionades amb l’atorgament de les llicències de navegació per les federacions de vela i motonàutica i per les escoles de nàutica, que entraran en vigor als 20 dies de publicació en el BOE.

Start typing and press Enter to search