RESUM TITULACIONS ACTUALS

RESUM DE LES PRINCIPALS ATRIBUCIONS DELS TÍTOLS NÀUTICS A ESPANYA SEGONS EL RD DE LES TITULACIONS NÀUTIQUES APROVAT EN CONSELL DE MINISTRES Madrid 10 d’octubre del 2014.

 

EXEMPCIÓ DE TITULACIÓ:

 • Motor fins a 5 metres.
 • Vela fins a 6 metres.
 • Potència 11,26 kw (15CV)
 • Navegació de dia.
 • 2 milles d’un port, marina o lloc d’abric.

 

 LLICÈNCIA DE NAVEGACIÓ:

 • Motor i vela fins a 6 metres.
 • Motos d’aigua categoria C.
 • Potència adequada a l’embarcació segons fabricant.
 • Navegació de dia.
 • 2 milles en qualsevol direcció d’un port, marina o lloc d’abric.
 • Requisits de formació: 2 hores de teoria (nocions ràdio) i 4 hores de  pràctiques sense  necessitat d’examen.
 • Escoles nàutiques i Federacions de Vela i Motonàutica.

 

PATRÓ DE NAVEGACIÓ BÀSICA:

 • Motor fins a 8 metres.
 • Fins a 5 milles d’un port d’abric.
 • Exàmens per l’Administració.
 • 8 hores de pràctiques.
 • Curs de radiocomunicacions 4 hores (2T + 2P).
 • Pràctiques bàsiques i complementàries i cursos de formació podran ser  impartits per les  escoles i federacions

 

PATRÓ D’EMBARCACIÓ D’ESBARJO:

 • Motor i vela fins a 15 metres (vela prèvia realització pràctiques específiques).
 • Navegació de dia i de nit.
 • 12 milles de la costa.
 • Navegació dins de l’arxipèlag balear i canari.
 • Exàmens per l’Administració
 • 16 hores de pràctiques.
 • Curs de ràdio-operador de curt abast de 12 hores (4T + 8P).
 • Només Escoles:     Addicionalment, si es realitzen 24 hores de pràctiques (per almenys 4 de navegació   nocturna),  aquest títol habilitarà per navegar:
 • A motor i vela fins a 24 metres (vela prèvia realització pràctiques específiques).
 • Entre Península i Balears

 

PATRÓ DE IOT:

 • Motor i vela fins a 24 metres (vela prèvia realització pràctiques específiques).
 • Navegació de dia i de nit.
 • 150 milles de la costa.
 • Exàmens per l’Administració.
 • 48 hores de pràctiques en règim de navegació (36N + 12P).
 • Curs de ràdio-operador de curt abast de 12 hores (4T + 8P). Aquest curs no cal repetir-lo si ja el van fer per  al PER  (Patró d’Embarcació d’ Esbarjo).
 • Només escoles.

 

CAPITÀ DE IOT:

 • Motor i vela fins a 24 metres (vela prèvia realització pràctiques específiques).
 • Navegació de dia i de nit.
 • Navegació il·limitada.
 • Exàmens per l’Admon.
 • 48 hores de pràctiques en règim de navegació (36N + 12P).
 • Curs de ràdio-operador de curt abast de 12 hores (4T + 8P). Aquest curs no cal repetir-lo si ja el van fer amb anterioritat.
 • Només escoles.

 

ALTRES CANVIS SIGNIFICATIUS.

 • Manteniment de la renovació de la targeta cada 10 anys, prèvia presentació de reconeixement psicofísic. Cada 5 anys després dels setanta anys.
 • Possibilitat que l’Administració competent realitzi l’examen pràctic si així ho legisla.
 • Es permeten les pràctiques en aigües interiors només per la Llicència de navegació, el PNB i les pràctiques de vela. Les pràctiques de vela són úniques, de manera que un cop fetes valen per a tots els títols, no solament el PNB. Transitòria de 6 mesos.
 • Es permet per part de les escoles nàutiques l’ocupació d’embarcacions semirígides només per la Llicència de navegació. Per a les pràctiques del PNB i del PER les embarcacions hauran de tenir una eslora mínima de sis metres i de 11,50 per a les pràctiques del patró de iot i capità de iot. Han de disposar d’un equip AIS tipus B amb capacitat d’extracció i exportació de dades.
 • Els “titulins” o Llicència Federativa, expedits abans de l’entrada en vigor de la norma conservaran les seves atribucions i podran canviar-se a la seva renovació per l’actual llicència de navegació si es realitzen 4 hores de pràctiques. No obstant això, per a això les federacions han de remetre a la DGMM, en el termini de dos mesos, des de l’entrada en vigor de la norma el registre de dades dels posseïdors dels actuals titulines.
 • Es permetrà l’examen per blocs en patró de iot i capità de iot però només durant 2 convocatòries, següents en què es realitzi l’examen de patró de iot i capità de iot
 • El Reial Decret entrarà en vigor als tres mesos de la publicació al BOE excepte: -El règim d’exempcions que entrarà en vigor l’endemà de la publicació al BOE -Les previsions relacionades amb l’atorgament de les llicències de navegació per les federacions de vela i motonàutica i per les escoles de nàutica, que entraran en vigor als 20 dies de publicació en el BOE.

Start typing and press Enter to search